Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Bjørke grendalag" som stikkord

Ivar Svein Mo

16.04.2008

Rassikringa Bjørke -Leira kan starte.

Det vert meldt av NRK si nettside no i kveld at ei glad Cecilie Rørstad i Bjørke Grendalag, kan puste letta ut. I dag, Tysdag ettermiddag, har fylkespolitikarane vorte enige om at rassikringa av Bjørke-Viddal i Ørsta kan starte opp i år som planlagt..

Les heile

[1 kommentar]

Cecilie Rørstad

14.11.2006

Rassikring Bjørke - Viddal med i budsjettet!

I fylkesdirektør Guttelvik sitt framlegg til budsjett og økonomiplan er det sett av til saman 100 mill. til rassikring på strekninga Bjørke - Viddal. Det er då stor sannsynlegheit for at det også er politisk semje om å løyve midlar til prosjektet. No gler me oss til å sjå Vegvesenet sine planar og satsar på oppstart våren 2007. Endeleg kan me bruke tid og krefter til det me har lyst å drive med på Bjørke!

Les heile

[1 kommentar]