Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Bildenemnda i sogelaget" som stikkord

Knut Riise

11.01.2013

Siste bil over Urke fergekai

Det er mange år sia fergekaia på Urke vart flytta til Lekneset.
Men eg kom over ein konvolutt der det står: Siste bil over Urke fergekai. Sjølvsagt Anders Hustadnes som er fotograf.

Les heile

[6 kommentarar]

Knut Riise

10.01.2013

Utstilling på Frøland ca 1958

Frå Anders Hustadnes sitt arkiv har eg funne fram ein hendelse som eg kan hugse som ein stor dag i Bondalen, i alle høve for oss ungane.
Broder Arne, som også kan sjåast på eit par av fotoa hugsa også at me hadde med oss ei ku til utstillinga, + 1 høysekk til foring.

Etter studiar av alder på dei yngste på bileta, har eg kome til at årstalet for utstillinga må vere 2 år seinare, altså 1958.

Les heile

[4 kommentarar]

Knut Riise

31.12.2012

Gamle bilete.

I dag den 29. des, då avisomberinga sviktar, er det freistande å legge ut eit bilete av Laurits Rekkedal.
Han er det fyrste postbodet eg kan hugse.
Sjølv om han hadde vore mange år i utlandet var han i alle fall i stand til å finne alle postkassene i dalen.
Det er så ymse med dei utlendingane som ber rundt avisa no for tida.
Det var nesten rart at eg kom fram på dette biletet i går kveld då eg scanna negativ frå Anders Hustadnes sitt arkiv for sogelaget.
Kanskje kan me bruke portalen for å identifisere personar og stader/årstal?
Eg prøvar, og håpar på kommentarar, så får me kanskje litt fart på Hjørundfjord.no også?

Les heile

[10 kommentarar]

Per Urke

28.05.2012

Lokalhistorie i fotoformat

Under Hjørundfjord-dagane 2.og 3. juni stiller vi i Sogelaget si fotonemnd på stand saman med Sogelaget.

Vi vil gjerne kome i kontakt med bygdefolk og andre som måtte ha bilete frå Hjørundfjord. På denne måten skal det gjerast eit arbeid med kopiering, lagring og stoffinnhenting av vår lokalhistorie der fotoet fortel.

Les heile

Knut Riise

06.05.2012

Bilete frå 1959-1961

Ein dag i haust kom ein kar og på besøk. Det var 50 år sidan sist eg såg han. Eg såg det var noko kjent, men ikkje før han sa at han hadde jobba i Hjørundfjord kraftlag kom eg på namnet tvert. Bjarne Flisnes. Han reiste herifrå i 1961, det året eg gjekk ut av folkeskulen. Han hadde så god kontakt med oss yngre garde. Så eg hugsa godt at me tykte det var leitt at han reiste. Det stod om ein 25 øring pr time i lønspålegg, som han ikkje fekk.........

Les heile

[4 kommentarar]

Knut Riise

12.01.2012

Fiskekonkurranse 1973?

Dei første negativa på scannaren til Ivar gav oss desse glimrande fotoa frå ei tid som i ettertid er som eit eventyr, sjølv for oss som var der og deltok.
Denne serien er truleg frå det argaste av alle gode lakseår, eller pjakkeår, må ein vel helst kalle det, 1973.
Sjølv om eg ikkje kan kalle meg for nokon stor laksefiskar så fekk eg ein morgon 23 pjakkar og ein laks, og måtte gå to vender med fisk før eg henta troda. I trea på Hustadsida hang fisk så langt ein kunne sjå nedover og framover. Kor mykje dei argaste fiskarane tok same morgonen er vanskeleg å forstille seg.
Alle foto: Anders Hustadnes.

Les heile

[8 kommentarar]

Knut Riise

11.01.2012

Flinke jenter på Sæbø

Vi har så smått teke til å samle inn og scanne gamle bilete og negativ.
I samband med det har vi så vidt teke til på negativskuffa til Anders Hustadnes. Eg kan love at der er mykje flott!
Endå har vi ikkje fått kjøpt inn utstyr, men Ivar Svein Mo har ein scanner privat, og han har gått i gjennom ein liten del av Hustadnesnegativa. Her er ein smakebit. Kommenter gjerne kven jentene er og kva tid bileta er tekne.

Les heile

[3 kommentarar]

Per Urke

01.11.2011

Fotonemnda er i arbeid

For to år sidan oppnemnde årsmøtet i sogelaget ei nemnd som skal finne fram og registrere gamle foto med tilknytning til Hjørundfjord.

Nemnda har hatt sitt første møte og ser for seg at det trengst hjelp frå mange for å kunne utføre arbeidet.

Les heile

Per Urke

15.08.2011

Eit måleri, ein lagnad og ei historie

Edvard R. Urke fekk eit kort liv. Fødd i 4.9.1887 i Olagarden på Ytre Urke og døde 9.7.1907, 20 år gammal.

Han ettterlet seg ikkje anna, utanom nokre måleri, enn å bli omtala som ein ungdom med kunstnargivnad.

Dette biletet finst den dag i dag i Jensagarden på Urke og måleriet har ei historie som fortel at maken hamna i Amerika.

Les heile

[2 kommentarar]

Per Urke

12.02.2010

"Det var ein gong .... "

Gamle album kan hente fram minne og då er det ikkje så dumt å starte som eventyra:"Det var ein gong...o.s.b."

Det er mest som eit eventyr å vere vitne til utviklinga av ferjetrafikken, eller kanskje helst UTSTYRET som vart brukt til å ferje bilar og folk.

Les heile

[3 kommentarar]

Per Urke

20.07.2009

"Solingen" - også ein hekksbåt

Det er ferietid og god plass på portalen. Difor tillet eg meg å fylle opp med litt lokalhistorie:

"Møre-Nytt" skreiv laurdag om ein nybygd hekksbåt som i vinter vart bygd i Bjørkedalen. Det kan forståast slik at dette er ein ny båttype frå Bjørkedalen sine båtbyggarar. Det er nok heller slik at båttypen er ny for denne båtbyggaren, Jakob Bjørkedal. Men "gamlekarane" der i dalen visste noko anna...

Les heile

[1 kommentar]