Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "420.kV linja" som stikkord

Ivar Svein Mo

23.10.2009

Monsterlinje passar ikkje inn..

Ekspedisjonssjefen i olje- og energidepartementet, Per Håkon Høisveen var ute på synfaring, for å sjå med sine eigne auge torsdag 22.okt, korleis monsterlinja vil ta seg ut i Sunnmørsnaturen...

Les heile

[13 kommentarar]

Rune Sæbønes

21.06.2009

Kraftlina, og ho kjem

Ver ikkje i tvil: 420 kV-kraftlina kjem. Slik fungerer makta – og slik fungerer marknaden. For medan vi alle protestar mot kraftlina, aukar straumforbruket, også i Hjørundfjorden og i Ørsta samla. Vi er veldig i mot kraftlina, men syter gjennom eigne handlingar for at behovet for kraftlina aukar…

Les heile

[14 kommentarar]

Per Urke

12.02.2009

Det tapte slag, eller ???

Er det alt bestemt at høgspentlinja Ørskog-Fardal skal framførast som luftspenn? Er alle alternativ gjennomdrøfta? Denne saka har kanskje ikkje vore så heftig diskutert her på portalen.
Kanskje på tide med ein brannfakkel??

Les heile

[7 kommentarar]

Sølvi Britt Skylstad

26.06.2007

Fylket vil ha sjøkabel

Et enstemmig fylkesutvalg sluttet seg i går til kravet om at kraftlinja fra Fardal må legges i sjøkabel mellom Austefjorden og Ørskog, i følge Sunnmørsposten, tirsdag 25. juni.

Les heile

[1 kommentar]

Hjørundfjord bygdemobilisering

24.06.2007

Kraftlinje fråsegn

Fråsegn vedrørende konsesjonssøknad 420 kV-ledning Ørskog – Fardal, alternativ 1.2 på strekningen Ørskog-Leivdal

Les heile

[1 kommentar]

Sølvi Britt Skylstad

22.06.2007

Kabel ikke så dyrt likevel ?

Sitat fra artikkel om kabling i kulturdelen av Sunnmørsposten side 6 ,fredag 22.juni, skrevet av A. Holmberg ,Skogn:
Med denne teknologien hevdar ABB at kostnaden for kabeloverføring nærmar seg kostnaden for luftspenn.

Les heile

[1 kommentar]

Hjørundfjord bygdemobilisering

23.05.2007

420 KV. linja er ein motorveg for straum.

To uavhengie forskarar har kome til at volumet av 420-kv linja i landskapet vårt,som skal frå Ørskog-Fardal, vil bandlegge meir volum enn den Kinesiske mur.
Vi synest det er merkeleg at mange instansar i samfunnet gjer alt dei kan for å pynte etter seg ved naudsynte naturinngrep. Vegvesenet for eksempel lagar flotte gråsteinsmurar og gjensådde skråningar når dei byggje nye vegar. Statnett derimot berre turer fram……………..
Stavset og Ytre Standal grendalg har laga ein høyringsuttale....
Bilete t.h. Ytre Standal april 2007

Les heile

Hjørundfjordportalen Administrator

17.04.2007

Med friskt mot

Vi har fått løyve av Hjørundfjordingen og redaktør Reidar Skarbø å legge ut leiaren frå Nytt i Uka onsdag 11.april.

Bilete til høgre ser du Reidar Skarbø på heimegarden Skarbøen, yst i Hjørundfjorden, der han fortel om garden på kulturvandringa den 20.8.06. Dette var ein fantastisk dag og det er ein utruleg fin plass i Hjørundfjorden.

Les heile

[1 kommentar]

Hjørundfjord bygdemobilisering

12.04.2007

420 KV. linje langs Hjørundfjorden

Den komande 420kv kraftlinja som er planlagt over Hjørundfjorden vert eit miljøproblem for bygdene langs fjorden. Linja vil gå 10km langs fjorden etter kryssing og Ytre Standal(LisjeStandal)vil verte ein av dei verst råka.Vi har fått tilsendt denne artikkelen frå Kirsti Øye Driveklepp frå Follestaddalen.Follestaddalen vert også sterkt råka av kraftlinja og Øye meiner her må ei skikkeleg folkerøyrsle til mot luftspennet. Kravet er at den vert lagt i jordkabel.

Bilete til høgre er frå Ytre Standal.

Les heile

[13 kommentarar]

Ivar Svein Mo

27.08.2006

Ope møte på Bondalen grendahus

Det annonserte møte på Rekkedal gjestehus tysdag 29.08.06 kl.19.00 er flytta til Bondalen grendahus. Dette p.g.av at det forventast stort frammøte.
Folkemøte er ope for alle, utan påmelding.Det vert debatt og mykje informasjon om 420kV luftlinje Ørskog - Fardal.

Les heile