Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Øye" som stikkord

Einar Arve Nordang

05.03.2010

Den so hadde fått dyrka dinne flatå

År om anna legg isen seg i Norangsfjorden. Sist vinter med sjøis eg hugsar var i 1994, og gongen før det i 1986. Eg og har eg heiter oppigjen etter, han "Lars" Einar, var ute å pilka, etter eit longt liv med tungvindt dyrking, såg han utover isen som låg heilt ut på Stennes-revet, og sa "den so hadde fått dyrka dinne flatå"

Les heile

Einar Arve Nordang

16.06.2009

Turkart over Norangdal

For litt sidan fekk eg ei oppmoding frå Margrete Fivelstad om å endeleg gje noko tilbake til heimbygda mi. Utfordringar takkar eg som regel ikkje nei til så her er eit turkart over fine lette turar å ta i Norangdal

Les heile

[1 kommentar]

Per Urke

11.07.2008

Kva skal Øyelandet heite?

Kjært barn har mange namn! Du skal leite lenge, vil eg tru, før du finn ei bygd som har så mange ulike namn: Øye, Øyelandet, Norangdal og Norangsdal. Er det slik det vert slått fast her i portalen under fana "bygdene"?: "Øye er gardane Skylstad, Norangshol og Norang" (Etter Einar Arve Nordang).

Les heile

[7 kommentarar]