Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Årsmelding" som stikkord

Lars Vatne Nielsen

13.02.2018

Årsmelding for Sæbø bedehus 2017

Vi i styret for bedehuset ser tilbake på eit år med mykje god aktivitet som vi vonar er med på å styrkje samhaldet i Hjørundfjorden, og at folk kjenner at her er det godt å vere. I tillegg har vi gjennom utleige og inntekter på matsal fått inn ein god slump pengar slik at vi kan få halde huset ved like slik at det framleis vil framstå som eit moderne hus.
Vi vil nytte anledninga til å takke alle som har hjelpt til i 2017.

Les heile