Hjørundfjordportalen » Lokalt

Attende til hovudsida

Artiklar med "Årets bondaling" som stikkord

Yngve Frøland

09.12.2018

3.dagsfest på Bondalen Grendahus

Det er snart duka for årets 3.dagsfest på Bondalen Grendahus. Det vert ein fantastisk heilaftan, og billettane går som varme Hjørundfjordbrød frå bakeriet, så det kan vere lurt å sikre seg billettar snarast!

Les heile

Ivar Svein Mo

01.01.2018

Årets Bondaling 2017

I god tradisjon vart det utdelt heiderspris til Årets Bondaling i år også på 3.dags festen på Bondalen Grendahus.

Stikkkord som nemnda hadde merka seg i år: aktiv, positiv, kreativ, hjelpsom, venleg, allsidig, pådrivar, tusenkunstnar, innflyttar og musikalsk.
Årets Bondaling har sidan han kom flyttande hit hatt mange gode idèar for å skape nye aktivitetar og nye møtestadar.

Kunne det være vanskeleg for nemnda med slike gode beskrivelse av kandidaten...?

Les heile

[1 kommentar]

Ivar Svein Mo

28.12.2016

Årets Bondaling 2016

I år som tidlegare år vart det kåra "Årets Bondaling" på 3.dags julefesten på Bondalen Grendahus. Det er styret i BFUL som står for denne populære kåringa, med stemmene frå folket i Bondalen.
I år var det sett rekord med gode forslag til personar som fortjente denne heiderstittelen...

Les heile

Ivar Svein Mo

05.01.2016

Årets Bondaling 2015

Julefesten i Bondalen på Grendahuset 3.juledag er ein tradisjon, og kåring av Årets Bondaling er også årfast, dersom der er kandidatar, og det har ikkje vore mangel til no....

Les heile

Ivar Svein Mo

28.12.2012

"Årets Bondaling 2012"

Tradisjonen tru, så vart "Årets Bondaling" utdelt på 3.-dags julefesten på Bondalen Grendahus i år også. På dei fleste var det ikkje uventa at årets kandidat vart akkurat bl.a. måndagsturane si eldsjel...

Les heile

[4 kommentarar]

Ivar Svein Mo

28.12.2011

Årets Bondalingar 2011

Bondalen Frilynde ungdomslag deler ut, som oftast kvart år, heidersprisen "Årets Bondaling" dersom det er nokon som har gjort seg fortjent til det. I år, var det som dei fleste førgåande år, verdige kandidatar, og juryen i BFUL hadde funne ut at det var to som skulle dele prisen ...

Les heile

[4 kommentarar]

Hjørundfjordportalen Administrator

28.12.2010

Årets bondaling 2010 vart kåra på 3.dagsfesten.

Den tradisjonelle 3.dagsfesten i jula var avvikla i går i god tradisjon.150 festdeltakarar hadde kjøpt seg billett til denne årlege tradisjonen. Nemnda hadde gjort eit godt arbeid så alle kosa seg frå begynnelse til slutt. I programmet høyrer også utdeling av heiderstittelen Årets bondaling...

Ingressbilde viser engasjerte festdeltakarar på dansegolvet til musikk ved dansebandet "Kiles"

Les heile

[5 kommentarar]

Hjørundfjordportalen Administrator

28.12.2009

Årets Bondalingar 2009

Årets Bondaling 2009 vart som ein årviss tradisjon delt ut på julefesten 3.juledag på Bondalen Grendahus. Det er Bondalen Frilynde Ungdomslag som vel kven som er kandidat eller kandidatar etter forslag frå folk i Hjørundfjorden. I år var det to prisvinnarar…

Les heile

[4 kommentarar]

Hjørundfjordportalen Administrator

28.12.2008

Årets Bondaling 2008

Det har vorte ein fast tradisjon at Bondalen frilynde ungdomslag deler ut heidersprisen "Årets Bondaling" på tredjedags julefesten, til ein person som har utmerkt seg gjennom året med ein innsats til fellesbeste. Val av personen i år har vore eit enkelt val, skriv styret i BFUL, i si innstilling....

Les heile

[2 kommentarar]