17. Mai på Sæbø 2007  17mai programmet

Her kjem arbeidslista for 17. mai 2007. Også i år har vi sett opp alle foreldra til elevane ved Sæbø skule som bur på Sæbø og i Bondalen, og elevane i 10. klasse. Dette fordi vi ikkje er så mange, så det trengst at alle tek i eit tak. Dersom det er heilt umogleg for nokon å ta si vakt, må dei ordne andre til å ta vakta si. Dei med strek under har ansvaret på si vakt.

 Festleiar: Alf Terje Aklestad 

Blomster/ Innkjøp: Siw Bjørdal Lillebø

 

Mat/ Innkjøp: Siw Bjørdal Lillebø/ Hilde Sæbønes

 

Vekslepengar/ Rekneskap: Karl Asgeir Sæbønes

                                                            

Lyd/ teknikk: Rune Mo, Endre Stokke og Trond Holen

 

Flaggborg/ organisering av tog:Per Moe/ Per Stein Straume, avtaler med konfirmantane. Finne fram flagga, desse skal nyttast i kyrkja og i toget. Stiller opp toget v/ bautaen.

 

Trafikk- ro v/ bautaen: Per Svein Brautaset, Askjell Hustad

 Pynting av kyrkja: Ann Helen Urkegjerde 

Pynting av bautaen/ minnesmerka: Ann Helen Urkegjerde

 

Utsetting av flagg 17. mai: Bernt Arve Hustad, Øyvind Taklo

 

Bilettar på folkefesten: Knut Hustad,   Aanon Aanonsen (Vaksne kr. 50,-, born t.o.m          10. klasse gratis)

 

Pynting i Sæbø, ved skulen, oppsetting av scene, hente fram stolar (16. mai kl. 17.30) og rydding etter folkefesten: Ivar Svein Mo, Lars Johan Sæbønes, Jon Arne Årset, Ole Stokke, Ole Johan Rekkedal, Lars Kjell Stokke, Frank Mo, Øyvind Midtflå, Kjell Arne Urkegjerde, Matias Aarskog, Marius Aarskog, Sindre Aarskog. (Ivar Svein Mo og Lars Johan Sæbønes avgjer om arr. ute/inne.)

 

Barneleikar ( 14.00-15.00): Wenche Strand, Ingvild Åmbakk, Therese Lystad Holen, Kari Stokke

Køyring av benkar og orgel/ piano fra grendahuset 16. mai og tilbake etter folkefesten: Kjell Otto Holen, Normann Dimmen

 

Plassering av stolar og piano før folkefesten/ rydding av dette etter festen: Kjell Frøland, Nils Aklestad, Jonny Flatnes, Ivar Melle, Toralf Valseth.

  

Tillaging på klubbhuset 16. mai kl. 17.30, pynting av huset og scena (evnt. Gymsal) og lage mat:  Berit Brautaset, Eve Myhre Holen, Helene Sætre Flatnes, Ingvil Flatnes,         Anne Åse Mo Kvistad, Hilde Elvestad,  Arnhild Kvistad, Kenneth Hustad, Rolf Egil Riise. Torill Haugen Øye, Synnøve Flugekvam Nordang.

Ragnhild Frøland (lage semulegrynsjamning til rjømegrauten.)

 Sal av mat på klubbhuset/ SkulenFordeler seg på klubbhuset og rom 7 etter behov. 

Kl. 10.30- 12.30: Anne Hustad, Norunn Aklestad, Jane Hustad, Inger Johanne B. Stokke, Anna Moan, Jannece Myklebust.

 

Kl. 12.30- 14.30: Jorunn Kalvatn,  Edel Valset, Jorunn Melle,  Inger Margrete Mo, Jorunn Hauge, Heidi Midtflå, Jørund Mo, Ole Johan Riise

Liv Grete Stokke, Jenny Valset.

 

Kl. 14.30- 16.30: Marit Rekkedal, Janne Aklestad, Ingunn Boye- Olsen, Jan Boye- Olsen, Birgit Hustad, Sara Årset, Marita Aklestad, Karoline Stokke, Elisabeth Melle.

  

Kl. 16.30- 18.00:Mari Anne Bjørdal,  Monica Follestad, Hege Rekkedal Pedersen, Grete Holen, Frøydis Skår Ville, Torbjørn Riise, Elisabeth Sæbønes.

 

Kl. 18.00- rydde/ sette på plass/ vask: Elisabeth Dimmen, Bodil Skare, Tonje Rem, Ellen Marie Stokke, Bjørn Hustad, Ole Flatnes, Irene Volle Hustad, Monika Eikrem, Jan Rune Ville, Per Gunnar Heggen

 Koking av rjomegraut på skulen

Kl. 11.00- 13.00 : Bente Stokke, Terje Kalvatn

Kl. 13.00- 15.00 :Ragnhild Frøland, Per Ove Follestad

 

Tilsyn med WC: Jan Ole Valseth

 KakelisteGry Nesseth Valseth,  Gunn Homberset, Ingvild Åmbakk, Frøydis Skår Ville, Hege Rekkedal Pedersen, Kari Stokke, Janne Aklestad, Norunn Aklestad, Jorunn Melle, Ellen Marie Stokke, Mari Anne Bjørdal, Edel Valset, Anna Moan,  Grete Holen, Monica Follestad, Eli Janne Standal, Wenche Strand, Irene Volle Hustad, Bodil Skare, Ingunn Boye Olsen, Elisabeth Dimmen, Janneche Myklebust, Monika Eikrem, Hilde Sæbønes, Tonje Rem,  Inger Margrete Mo, Marit Rekkedal, Birgit Hustad, Therese Lystad Holen, Jane Hustad, Anne Hustad, Jorunn Kalvatn, Jorunn Hauge, Inger Johanne B. Stokke, Heidi Midtflå, Elisabeth Sæbønes, Grete Holen, Ann Helen Urkegjerde, Bente Stokke.  

Dersom dei 4 siste kan levere skuffekake er det fint.

 

Vi håper alle har muligheit til og vere med å lage ein koselig 17. mai. PÅ FØREHAND TAKK.

HURRA FOR 17. MAI!!!!!!!! 

Helsing klassekontaktene:  Siw Bjørdal Lillebø, Hilde Elvestad og Trond Holen