Hjørundfjordportalen » Lokalt » Aktivitetskalender » Konfirmasjonsgudsteneste

Attende til hovudsida

Konfirmasjonsgudsteneste

Frå: 05. May 2024 Kl. 11.00
Til: 05. May 2024 Kl. 11.00

Type: Konfirmasjonsgudsteneste
Stad: Hjørundfjord kyrkje

Konfirmasjonsgudsteneste v/spr Aarseth, vikarorganist Volle, Sylvia Ulstein og andre.

Meir informasjon

Offer til Hjørundfjord sokn -konfirmantarbeidet.
Konfirmantar:
Mo, Reidar Arne
Myrhol, Peder
Stokke, Iver Rødvik
Ville, Tore André Opsal


Tilbake til aktivitetskalenderen