Hjørundfjordportalen » Tourist » Hovudside

Attende til hovudsida
102880876_929253177542603_634766984345009859_n

Øyvind Taklo - 07.06.2020

Grendalaget vil jobbe for tilflytting!

Dei siste åra har mykje av arbeidet til Sæbø Grendalag vore konsentrert rundt diverse dugnadsprosjekt, med Kapteinkvia som det beste dømet. Det vil vi sjølvsagt halde fram med, men grendalaget har også andre oppgåver. Vi ynskjer at grendalaget skal fungere som eit kontaktpunkt og bindeledd mellom bygda og tilflyttarar!