Hjørundfjordportalen » Lokalt » Slavar av pulsklokka - Nåden i eit nådelaust samfunn

 

Aktivitetskalender
Bildegalleri
Forum
Gjestebok
Søk


Annonser

Annonse

Annonse

Annonse

Slavar av pulsklokka - Nåden i eit nådelaust samfunn

fredag 28 april kl.19.00 vil Volda og Ørsta kyrkjeakademi ha eit spanande arrangement i Hjørundfjord kyrkje. Tor-Johan Ekeland vil freista å forstå dette moderne fenomenet, at så mange gjerne vil retta på og forbetra seg sjølv. Ekeland, som vaks opp på Sæbø, er professor i psykologi ved Høgskulen i Volda, og er oppteken av korleis trendar i samtidskulturen verkar inn på liv og helse. Han drøftar dette i ein samtale med kollega Jan Inge Sørbø.

Vi har fått ein ny folkesjukdom: Vi kjenner oss ikkje gode nok. Og vi skaffar oss stadig nytt utstyr til å overvaka oss sjølv, med pulsklokker, BMI-målingar og alle slags testar. Slik munkane i si tid piska seg sjølv og nekta seg mat, regulerer vi kosthald, trening og arbeid. Vi er heller ikkje vakre nok, difor brukar vi fleire kirurgiske tenester for å forbetra oss.

Kva kjem dette av?

Tor-Johan Ekeland vil freista å forstå dette moderne fenomenet, at så mange gjerne vil retta på og forbetra seg sjølv. Ekeland, som vaks opp som på Sæbø, er professor i psykologi ved Høgskulen i Volda, og er oppteken av korleis trendar i samtidskulturen verkar inn på liv og helse. Han drøftar dette i ein samtale med kollega Jan Inge Sørbø.

Det å forbetra kropp, sjel og prestasjonar, er blitt ein stor industri. Folk brukar store summar på å endra kroppen, og det kjem nesten dagleg nye teknologiar for å måla tilstanden. Også i skule og barnehage ser vi at måleteknikkane får større og større plass. Lærarar og helsepersonell skal hjelpa til i strevet med å bli betre.
Kyrkjeakademiet har valt å sjå denne problematikken opp mot reformasjons-jubileet. Eit tema der er «nåden», det at ein kan få noko gratis og vederlagsfritt. Luther, som gjorde dette til ei hovudsak, brukte mange år til å gjennomføra harde kurar i klosteret, med faste, nattevaking og askese. I dag er ikkje klosteret, men treningsstudio som er arenaen for harde øvingar. Men kvifor blir vi aldri gode nok?

I Luthers tid og tilfelle var det otten for ein streng Gud som motiverte til sjølvstraffing og disiplin. I dag spelar denne tanken ei mindre rolle. Religionen er mindre sentral, og forkynninga er mildare. Men når dette strenge blikket blir borte, har vi funne ei erstatning: Vårt eige strenge blikk. Og for mange blir dette så strengt at dei får alvorlege problem.Kva kjem dette av, og korleis kan vi møta dette?

Ørsta Kyrkjekor blir med på arrangementet, og framfører nokre nye tekstar om prestasjonspress og nåde, med tekst av Sørbø og musikk av Marie Austrheim Riise. Og i tillegg syng vi Luthersalmar om temaet.

Velkomen!

Lagt inn av
19.04.2017 10:07

Kommentarar

Eg har lyst dit. (21.04.17 kl. 21:38)
Tor Johan. eller Totto, som me kalla han har eg hatt lyst til å treffe i mange år. Sjølv om han var eit par år yngre enn meg, vanka me mykje ilag.
Så sant det går, skal eg dit.
Knut Riise

Skriv kommentar:

Tittel:

Kommentar:

Du kan registrere deg som brukar av portalen med å klikke her.

Stikkord

Stikkord gjer det lettare å finne fram til stoff som er i ditt interesseområde. Du kan trykkje på eit stikkord for å få fram innlegg som liknar på dette.

Sponsorar

Annonse

Annonse

Annonse

Aktivitetskalender

20.mars
(Grendahuset)
21.mars
(Gymsalen sæbø)
23.mars
(Sagafjord Hotell, Sæbø)
24.mars
(Sæbø bedehus)
25.mars
(Sæbø bedehus)
(Jensaløda)
29.mars
(Grendahuset)
(Sæbø bedehus)
(Hjørundfjord kyrkje)
30.mars
(klubbhuset på sæbø)
(Sæbø - klubbhuset)
31.mars
(Sagafjord Hotel)
1.april
(Hjørundfjord kyrkje)
(klubbhuset på sæbø)
(Sagafjord Hotel)
(Sæbø - klubbhuset)

Nettstadskart/Sitemap  Kontakt/Contact  RSS  Rapporter feil
Hjørundfjordportalen er laga av Tor Eirik og Håkon Trandal
Statistikk

1057 registrerte brukarar, 0 medlemmar online, 29 gjestar

Flest medlemmar online: 16 stk - 01.10.2009
Flest gjestar samstundes: 421 stk - 01.06.2011

864 besøk idag.

4046 besøk - 28.06.2016
2762441 besøk og 23290434 visningar totalt