Hjørundfjordportalen » Lokalt » Alle artiklar » Natur

Artiklar frå September 2009 i Natur

Knut Riise

24.09.2009

6 års farefullt liv er over.

Sannsynlegvis var denne laksen ein liten yngel som anten var utsett eller grov seg opp av grusen ein stad langt framme i Bondalselva i 2003. Den vandra ut frå elva som smolt våren 2006 og tok til på den farefulle ferda ut Hjørundfjorden og kom seg heilskinna forbi lusebombene på sin veg mot havet.

Les heile

[18 kommentarar]

Enok Kippersund

01.09.2009

Trandal - Leknes

Blar opp nytt blad på Hjørundfjord-kalenderen, og September byr på eit svært instruktivt bilde av etappen Leknes-Trandal. Med tanke på Hjørundfjordråsa: Kva står det om her, - rydding og merking av rås, avtale med grunneigarar, sikringstiltak? - Ikkje noko originalt innlegg dette her, men kalenderbiletet aktualiserte eit verdig prosjekt!

Les heile

Statistikk

1073 registrerte brukarar, 0 medlemmar online, 9 gjestar

Flest medlemmar online: 16 stk - 01.10.2009
Flest gjestar samstundes: 421 stk - 01.06.2011

34 besøk idag.

4428 besøk - 06.05.2018
2940390 besøk og 24526653 visningar totalt