Hjørundfjordportalen » Lokalt » Aktivitetskalender » Slavar av pulsklokka - Nåden i eit nådelaust samfunn

Slavar av pulsklokka - Nåden i eit nådelaust samfunn

Fra: 28. april 2017 Kl. 19.00 Type: Kulturkveld
Til: 28. april 2017 Kl. 20.00 Stad: Hjørundfjord kyrkje
 
Om aktiviteten:
Tor-Johan Ekeland freista å forstå dette moderne fenomenet,at så mange gjerne vil retta på og forbetra seg sjølv. I samtale med kollega Jan Inge Sørbø
 
Utfyllande informasjon:

Tor-Johan Ekeland freista å forstå dette moderne fenomenet,at så mange gjerne vil retta på og forbetra seg sjølv.Ekeland,er professor i psykologi ved Høgskulen i Volda, og er oppteken av korleis trendar i samtidskulturen verkar inn på liv og helse.Han drøftar dette i ein samtale med kollega Jan Inge Sørbø.Ørsta kyrkjekor vil også ta del, med urframføring av ny musikk. Tekst av Jan Inge Sørbø og musikk av Marie Austrheim Riise.

Andre aktivitetar denne dagen:

Tilbake til aktivitetskalenderen

Statistikk

1067 registrerte brukarar, 0 medlemmar online, 25 gjestar

Flest medlemmar online: 16 stk - 01.10.2009
Flest gjestar samstundes: 421 stk - 01.06.2011

637 besøk idag.

4428 besøk - 06.05.2018
2826320 besøk og 23849682 visningar totalt